Üvegtisztító 33l

Üvegtisztító 33l
Üvegtisztító 33l
87 619 Ft
db
Kedvencekhez

Koncentrált, alkohol alapú tisztítószer üveglapok és épületek és járművek stb. egyéb kemény és sima, alkoholálló felületeinek tisztítására. Az üvegtisztító fáradság nélkül eltávolítja a legmakacsabb olaj-, zsír-, szilikon-, vízkő- és szappancseppek, ujjlenyomatok stb. okozta szennyeződéseket. Még a makacs szennyeződéseket, mint a viaszmaradványok, festékköd és rovartetemek is könnyen eltávolítja. Az üvegtisztító egyedülálló száradási jellemzőkkel bír, ezért elkenődésektől, valamint maradványoktól mentes felületet hagy hátra. A felhordókendők is gyorsabban száradnak, így tovább használhatók.

Alkalmazási terület:

Ablakokhoz, tükrökhöz, csempékhez, kőlapokhoz, kerámiához, lemezekhez, valamint sima, kemény felületekhez, mint az ajtók, munkalapok – ipari, kisipari és háztartási területre.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: Izopropil-alkohol,
GHS piktogram:

ghs02ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök, permet belégzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés: -
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM8195
Cikkszám
LM8195