Univerzális tisztító koncentrátum 1l

Univerzális tisztító koncentrátum 1l
Univerzális tisztító koncentrátum 1l
7 329 Ft
db
Kedvencekhez

Koncentrált , vízzel hígítható univerzális tisztítószer – foszfát-szilikát és oldószermentes. Biológiailag lebontható. Alkalmazási céltól függően 1:2000 keverési arányig.

Alkalmazási terület:

Jó hatásfokú, multifunkciós tisztítószer univerzális háztartási, műhelybeli és ipari felhasználásra.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:

ghs07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1653
Cikkszám
LM1653