Univerzális extrém tisztítószer 35kg

Univerzális extrém tisztítószer 35kg
Univerzális extrém tisztítószer 35kg
97 361 Ft
db
Kedvencekhez

Erősen alkálikus, foszfátmentes és gyorsan szétválasztó, nagy teljesítményű tisztítószer-koncentrátum erősen szennyezett, lúgálló felületekre. Összetevőinek jó biológiai lebonthatósága, valamint a gyorsan szétválasztó tulajdonságának köszönhetően ez az univerzális tisztítószer rendkívül nagy mértékben környezet- és szennyvízbarát.

Alkalmazási terület:

Makacs szerves szennyeződések gyors és fáradság nélkül eltávolítására, mint a grafitpor, fék- és gumipor, olajok, zsírok, polimerek, madárürülék, rovarmaradványok stb. Olajleválasztóhoz alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Izotridekanol, etoxilált
Nátrium-hidroxid
Dinátrium-metaszilikát
GHS piktogram:

ghs05
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P305+P351+ P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM8191
Cikkszám
LM8191