Top Tec ATF 1900 autómata váltóolaj 20l

Top Tec ATF 1900 autómata váltóolaj 20l
Top Tec ATF 1900 autómata váltóolaj 20l
177 340 Ft
db
Kedvencekhez

Új generációs, nagy teljesítményű automataváltó-olaj válogatott alapolajokkal és a legmodernebb, nagy teljesítményű adalékkomponensekkel. A lecsökkentett viszkozitás hozzájárul a fogyasztás csökkenéséhez, valamint a hatásfok növeléséhez. Az ellenállási tényező kiváló stabilitása meghosszabbított olajcsere-időközöket tesz lehetővé.

Alkalmazási terület:

A Mercedes-Benz 7 sebességfokozatú új generációs, 722.9-es típusú, 2010.06.21. után gyártott automata váltójához kifejlesztve (a 629-es motorral szerelt járművek kivételével).

Gyártóművi ajánlás

  • MB 236.15

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők:
Kenőolajok (ásványolaj), C20-C50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH208 2,2'-iminobisz-etanol-N-faggyú alkil származékot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3649
Cikkszám
LM3649