Top Tec ATF 1900 autómata váltóolaj 1l

Top Tec ATF 1900 autómata váltóolaj  1l
Top Tec ATF 1900 autómata váltóolaj 1l
9 750 Ft
db
Kedvencekhez

Új generációs, nagy teljesítményű automataváltó-olaj válogatott alapolajokkal és a legmodernebb, nagy teljesítményű adalékkomponensekkel. A lecsökkentett viszkozitás hozzájárul a fogyasztás csökkenéséhez, valamint a hatásfok növeléséhez. Az ellenállási tényező kiváló stabilitása meghosszabbított olajcsere-időközöket tesz lehetővé.

Alkalmazási terület:

A Mercedes-Benz 7 sebességfokozatú új generációs, 722.9-es típusú, 2010.06.21. után gyártott automata váltójához kifejlesztve (a 629-es motorral szerelt járművek kivételével).

Gyártóművi ajánlás

  • MB 236.15

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők:
Kenőolajok (ásványolaj), C20-C50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapú
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH208 2,2'-iminobisz-etanol-N-faggyú alkil származékot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3648
Cikkszám
LM3648