Téli szélvédőmosó konc. -60°C 5l

Téli szélvédőmosó konc. -60°C   5l
Téli szélvédőmosó konc. -60°C 5l
10 022 Ft
db
Kedvencekhez

Megakadályozza az ablakmosó befagyását. Nagy hatékonyságú tisztító adalékkal. Tiszta ablak – nagyobb menetbiztonság. Festékekkel, műanyagokkal és gumival szemben semleges. Gazdaságos, univerzálisan keverhető. Vízkőgátló összetételű.

Alkalmazási terület:

Ablakmosó gépjárművekhez. Csak hígítva alkalmazható. Hatékony -60 °C-ig. Alkalmas polikarbonáthoz és legyezőfúvókához.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: etilén-glikol
GHS piktogram:

ghs02ghs07ghs08
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsíthatja a vesét.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 A gőzök, a permet belélegzése tilos.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM6926
Cikkszám
LM6926