Tapadó kenő spray 400ml

Tapadó kenő spray 400ml
Tapadó kenő spray 400ml
7 053 Ft
db
Kedvencekhez

Ez a hőálló, stabil tapadású, nagy teljesítmény kenőanyag egy sor kiváló tulajdonsággal rendelkezik. Az oldószer elpárolgását követően egy rendkívül jó tapadású, puha kenőanyaghártya marad vissza. Jó korrózióvédelem, ellenáll a hideg és meleg víznek. Legnagyobb teljesítményét csak keverés nélküli nyújtja. Hosszan tartó hatású. Jó kúszási tulajdonságú.

Alkalmazási terület:

Az alkatrészek megelőző és időszakos kenésére járműtechnikai területen, pl. zsanérokhoz, csuklókhoz, rudazatokhoz, átfordítókarokhoz, ajtóhatárolókhoz stb.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM4084
Cikkszám
LM4084