Szilikon spray 300ml

Szilikon spray 300ml

Szilikon spray 300ml

3 495 Ft
db
Kedvencekhez

Szilikon alapú, ásványolaj- és zsírmentes leválasztó, súrlódáscsökkentő és védő anyag. Műanyagokhoz, gumihoz, fémekhez és fához. Tisztán használható. A kezelendő alkatrészeket fújja vékonyan be és hagyja megszáradni. Megszünteti a zavaró zajokat a műanyagoknál. Impregnál és szigetel. Kellemes szagú.

Alkalmazási terület:

Kiváló súrlódáscsökkentő szer tolótető- és üléssínekhez, porlasztórudazathoz, ajtó- és ablakzsanérokhoz. Ápolja és védi a műanyagokat és a gumit. Leválasztószer védőgázos hegesztéshez. Megszünteti a műanyag burkolatok zajait.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők:
-
GHS piktogram:

ghs02
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM2665
Cikkszám
LM2665