Réz paszta 100g

Réz paszta 100g
Réz paszta 100g
4 697 Ft
db
Kedvencekhez

Leválasztó és kenőanyag finom rézszemcsékkel nagy termikus igénybevételnek kitett gépelemekhez. Hosszú üzemidő után is problémamentes leszerelést tesz lehetővé. A rézpasztát nagy hőmérsékletek esetén alkalmazzák a csavarkötéseknél és olyan elválasztófelületeknél, amelyek magas hőmérsékletnek, nagy nyomásnak és korróziós hatásoknak vannak kitéve. Felhasználás hőmérséklet-tartománya: -30 °C – +1100 °C.

Alkalmazási terület:

Nagy termikus igénybevételnek kitett kötések kenésére és korrózióvédelmére. Kémiai és petrolkémiai ipar, erőművek, kerámiaipar, gépek és járműgyártás. Itt kimondottan kipufogócsonkok, kipufogódobok, futóműalkatrészek csavarkötéseihez.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők:
-
GHS piktogram:

ghs09
Figyelmeztetés:
Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 Di-izo-oktilaminometil-tolutriazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3080
Cikkszám
LM3080