Racing hűtő tömítő adalék 125ml

Racing hűtő tömítő adalék  125ml
Racing hűtő tömítő adalék 125ml
2 692 Ft
db
Kedvencekhez

A hűtőrendszer tömítetlenségeinek letömítésére szolgáló diszperzió. Megbízhatóan letömíti a hajszálrepedéseket és kisebb szivárgásokat. Alkalmazható megelőző jelleggel, a hűtőrendszer javításának elkerülésére. Szilárd anyagok hordozófolyadékban stabilizált diszperziója.

Alkalmazási terület:

A hűtővízszűrős és anélküli hűtővízrendszerek kisebb szivárgásainak tömítésére. Alumínium és műanyag hűtőhöz is alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Etilén-glikol
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3043
Cikkszám
LM3043