Racing csillogó viasz spray 400ml

Racing csillogó viasz spray 400ml
Racing csillogó viasz spray 400ml
7 585 Ft
db
Kedvencekhez

A viasz tükörfényes felületet ad és ragyogóan felfrissíti a színeket. Az enyhe utcai szennyeződéseket és a zsíros szennyeződéseket fáradság nélkül és gyorsan, karcok keletkezése nélkül eltávolítja. A rendkívül könnyű (a portörléshez hasonlítható) felpolírozáskor minden lakk- és festéktípusnál magasfényű és rendkívül jó színmélységű, sima felület képződik. A keletkező védőréteg kiegyenlíti az enyhe karcokat, konzerválja a lakkot az időjárás hatásaival szemben.

Alkalmazási terület:

Kitűnő közbenső lakkápoló. Optimálisan elzárja a lakk felületét az időjárás hatásaitól. Újszerű vagy megfelelően előkészített normál és metál fényezéshez, valamint új, ill. használt járművek gyors kikészítéséhez kiállítóterekben.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő
veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C8-C12, n-alkánok,
izoalkánok, cikloalkánok (aromás
szénhidrogének: 2-25 %),
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3039
Cikkszám
LM3039