Pro-Line szuper dízel adalék 1l

Pro-Line szuper dízel adalék 1l
Pro-Line szuper dízel adalék 1l
9 520 Ft
db
Kedvencekhez

Cetan Plus a nagyobb motorteljesítményért, kevesebb kalapáló hangért, csendesebb működésért, könnyebb indításért. Tisztítja a motort és a befecskendező egységeket, és megakadályozza a ráégést és a fúvókatűk elgyantásodását. Biztosítja az üzemanyag optimális kihasználását és energiatakarékos elégetését. Csökkenti a korróziót és a kopást. A szükséges plusz a szuperdízel üzemanyagok számára. Kénmentes gázolajhoz alkalmas.

Alkalmazási terület:

Minden dízelmotorhoz, személy és tehergépkocsikba, traktorokba, építőgépekbe és telepített üzemű motorokba, a turbómotorokat is beleértve. Kiválóan alkalmas a motor konzerválására. Extrém körülmények közötti, hosszabb leállítás esetén is. Hosszú távú hatása 2000 km-re elegendő. 1 l max. 300 l gázolajhoz elegendő.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
ciklikus, >2% aromások
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM5176
Cikkszám
LM5176