Pro-Line részecskeszűrő tisztító 1l

Pro-Line részecskeszűrő tisztító 1l
Pro-Line részecskeszűrő tisztító 1l
20 642 Ft
db
Kedvencekhez

Nagy hatékonyságú folyadék személygépkocsik eltömődött részecskeszűrőinek beépített helyzetben történő tisztítására. Feloldja a dízel részecskeszűrők felületének kemény, sűrű vagy ráégett szennyeződéseit. Optimális menettulajdonságokat, motorteljesítmény és alacsony üzemanyag-fogyasztást biztosít. A rendszeres tisztítás és az öblítés kombinációjával elkerülhetők a költséges javítások. A tisztítás a (7946 cikkszámú) nyomótartályos pisztollyal és a kimondottan erre kifejlesztett 5 szórófejes (7945 cikkszámú) részecskeszűrő-lándzsával történik.

Alkalmazási terület:

Részecskeszűrős (DPF/FAP) dízel személygépkocsikhoz. Különösen a rövid távokon használt és a városi járművek azok, amelyeket leginkább érint a részecskeszűrő eltömődésének problémája.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők:
dietanolamin
GHS piktogram:

ghs05
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM5169
Cikkszám
LM5169