Marine univerzális tisztító koncentrátum 1l

Marine univerzális tisztító koncentrátum 1l
Marine univerzális tisztító koncentrátum 1l
5 204 Ft
db
Kedvencekhez

Kitűnő tisztítási teljesítményt nyújtó, csekély habzású, biológiailag lebontható hajótisztító. Még az erős szennyeződéseket is feloldja, mint pl. a hosszabb leállítás utáni sötét lefolyási nyomok, a madárpiszok, a cipőtalpak nyoma, valamint az ütközőgomb okozta szennyeződések. A hatékony felhasználási koncentrációnak köszönhetően rendkívül gazdaságos. Biológiai lebonthatóság: WGK 1 szerinti.

Alkalmazási terület:

Univerzális speciális tisztítószer rutinszerű tisztításra és erősen szennyezett hajókhoz. Számos anyaghoz alkalmas, mint a festett és festetlen műanyagok, az üvegszál-erősítésű műanyag, és a Gelcoat, valamint a textiltetők, a sárgaréz, alumínium, nemesacél, króm, gumi és a lakkozott, ill. impregnált fa.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:

ghs07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM25073
Cikkszám
LM25073