Központi hidraulikaolaj 60l

Központi hidraulikaolaj  60l
Központi hidraulikaolaj 60l
346 143 Ft
db
Kedvencekhez

A legmagasabb követelményeknek megfelelően fejlesztett teljesen szintetikus olaj központi hidraulikához. Nagy termikus stabilitást kínál és ezáltal gondoskodik az optimális öregedésállóságról. Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási viselkedés. Kitűnő hidegfolyási jellemzőkkel. Megnövelt arányban tartalmaz korrózióvédelmi komponenseket.

Alkalmazási terület:

Különböző gyártók járműveinek hidraulikáihoz, mint pl. szintszabályozó, hidropneumatikus rugózás, kormányrendszerek, lengéscsillapítók stb. A gépegység, ill. jármű gyártójának specifikációi szerint alkalmazandó.

Gyártóművi jóváhagyás

  • MAN M 3289


Gyártóművi ajánlás

  • BMW 81 22 9 407 758
  • Fiat 9.55550-AG3
  • Ford WSS-M2C 204-A
  • MB 345.0
  • Opel 1940 766
  • VW G 002 000
  • VW G 004 000
  • ZF TE-ML 02K

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Dec-1-én, dimerek, hidrogénezett,
Gázolaj (ásványolaj) hidrogénezéssel kénmentesített
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű
nafténbázisú
GHS piktogram:

ghs08ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H332 Belélegezve ártalmas.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 Di-izo-oktilaminometil-tolutriazolt és Bisz(4-metilpentán-2-il)difoszforsav és
foszforoxid, propilénoxid, alkilaminok(C12- C14, elágazó) reakció termékét
tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1148
Cikkszám
LM1148