Központi hidraulikaolaj 2400 1l

Központi hidraulikaolaj 2400 1l
Központi hidraulikaolaj 2400 1l
8 399 Ft
db
Kedvencekhez

A legmagasabb követelményeknek megfelelően fejlesztett ásványi olaj központi hidraulikához. Nagy termikus stabilitást kínál és ezáltal gondoskodik az optimális öregedésállóságról. Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási viselkedés. Kitűnő hidegfolyási jellemzőkkel. Megnövelt arányban tartalmaz korrózióvédelmi komponenseket.

Alkalmazási terület:

A PSA konszern (Peugeot és Citroën) járműveinek hidraulikáihoz, mint pl. a szintszabályozó, a hidraulikus fék, a kormányrendszerek stb. Keverhető régebbi, ásványi összetételű LHM-folyadékokkal. Ilyen specifikációjú kenőanyagot írnak elő részben haszonjárművekben is az emelhető tengelyek emelőberendezéseihez és a vezetőfülke-döntő berendezéshez. A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!

Gyártóművi jóváhagyás

  • ISO 7308


Gyártóművi ajánlás

  • LHM-Plus
  • Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C13-C16 n-alkánok, izoalkánok
cikloalkánok, > 0,03 % aromás
Fehér ásványolaj
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3666
Cikkszám
LM3666