Klíma PAG 46 kompreszzorolaj 250ml

Klíma PAG  46 kompreszzorolaj 250ml
Klíma PAG 46 kompreszzorolaj 250ml
6 742 Ft
db
Kedvencekhez

Fluoreszkáló, polialkilén-glikol alapú, teljesen szintetikus olaj klímaberendezéshez, jól összeférhető és keverhető az R134a hűtőközeggel. Nem alkalmas R1234yf hűtőközeggel feltöltött körökhöz, és nem használható elektromos hajtású kompresszorral szerelt hibrid és elektromos járművekben. Eleget tesz az irányadó hűtőkompresszor-gyártók követelményeinek. A DIN 51519 szerinti 46-os ISO VG osztálynak felel meg.

Alkalmazási terület:

R134a hűtőközeggel feltöltött klímaberendezésekhez. A forgó és csúszó alkatrészek kenésére, letömítésére és hűtésére a hűtőközeg körében. A jármű- ill. kompresszorgyártó előírásait be kell tartani!

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Polialkilén-glikol
GHS piktogram:

ghs07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H302 Lenyelve ártalmas.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P330 A szájat ki kell öblíteni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM4083
Cikkszám
LM4083