Kerámia paszta spray 400ml

Kerámia paszta spray 400ml
Kerámia paszta spray 400ml
8 923 Ft
db
Kedvencekhez

Félszintetikus, fehér hőálló paszta. Megakadályozza a ráégést, a hideghegedést, a rározsdásodást és az akadozó csúszást. Fémmentes. Nagyon jó kopás- és korrózióvédelem. Univerzálisan alkalmazható. Ellenáll a hideg és meleg víznek, valamint a savaknak és lúgoknak. Felhasználás hőmérséklet-tartománya: -40 °C – +1400 °C.

Alkalmazási terület:

Mindenféle, nagy terhelésnek kitett csúszófelület kenésére. Különösen kis sebességek és oszcilláló mozgás esetén. Hőmérsékleti igénybevételnek kitett alkatrészek elválasztására. Csavarok, stiftek, csapok, peremek, orsók és illesztések korrózióvédelmére.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3419
Cikkszám
LM3419