Hybrid adalék 250ml

Hybrid adalék 250ml
Hybrid adalék 250ml
3 943 Ft
db
Kedvencekhez

Kimondottan a modern hibrid motorokhoz fejlesztett adalék. Kiemelkedő, a motortechnológiához igazított tisztítóhatás. Eltávolítja a lerakódásokat és véd a korróziótól. Stabilizálja az üzemanyagot és megóvja az öregedéstől és az oxidációtól.

Alkalmazási terület:

Minden benzinmotoros hibrid járműhöz alkalmas. Közvetlenül az üzemanyagtartályba öntendő. 250 ml max. 75 l benzinhez elegendő (1:300 adagolás arány).

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő
veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C10, aromás vegyületek, >, 1 %
naftalin,
Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, >2% aromás vegyületek
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
- -
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1001
Cikkszám
LM1001