Gumi szerelő spray 400ml

Gumi szerelő spray 400ml
Gumi szerelő spray 400ml
8 898 Ft
db
Kedvencekhez

Arra fejlesztették ki, hogy megakadályozza a gumiabroncs sérülését a szerelés, ill. leszerelés során. A gumiabroncs-szerelő spray takarékosan használható, gyors munkavégzést tesz lehetővé, kiváló kúszási és csúszási képességű és megakadályozza a gumiabroncs elcsúszását a szerelés után. A kezdetben fehér csúszóhártya felhordáskor indikátorként szolgál és rövid idő után áttetszővé válik. Ezért a gumiabroncs falának további tisztítására nincs szükség.

Alkalmazási terület:

Minden jármű gumiabroncsának egyszerű és professzionális szereléséhez, leszereléséhez, legyen az szgk, tgk, kisáruszállító, motorkerékpár vagy mezőgazdasági gép. Néhány gumiabroncsgyártó az alacsony keresztmetszetű és defekttűrő gumiabroncsok szereléséhez, leszereléséhez ilyenfajta szerelősprayt ajánl.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők:
-
GHS piktogram:

ghs02
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1658
Cikkszám
LM1658