Felni tisztító speciál 1l

Felni tisztító speciál 1l
Felni tisztító speciál 1l
6 567 Ft
db
Kedvencekhez

Alufelnik és acél keréktárcsák kíméletes és intenzív tisztítására. Megakadályozza a makacs újraszennyeződést. A felni rendszeres ápolása fényt ad a felninek és biztosítja hosszú élettartamát. A keréktárcsa új fényében tündököl. Fáradság nélkül tisztítja és távolítja el a fékport és az egyéb szennyeződéseket. A keréktárcsa-tisztító biológiailag jól lebontható. Savmentes.

Alkalmazási terület:

Kimondottan mindenféle keréktárcsa ápolására, tisztítására és állagmegőrzésére. Kiválóan használható a gépi mosás előtt is. Ne használja tűző napon és felforrósodott felniken.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Nátrium-merkaptoacetát,
GHS piktogram:

ghs07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Kiegészítő veszélyességi információ: -
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1597
Cikkszám
LM1597