Fékfolyadék DOT 5.1 250ml

Fékfolyadék DOT 5.1 250ml

Fékfolyadék DOT 5.1 250ml

2 047 Ft
db
Kedvencekhez

Glikol-éter, alkilén-poliglikol és poli-glikol-észter alapú szintetikus fékfolyadék. A fék fémalkatrészeinek korrózióját gátló és a magas hőmérsékleten fellépő oxidációt csökkentő inhibitorokat tartalmaz. Kitűnő száraz és nedves forráspontú, ezáltal hosszabb használati időtartamnál, bizonyos nedvességmegkötést követően is még biztonságos fékezést szavatol. Speciális nedvességöblítő anyagok segítik a gőzbuborék-képződés elleni védelmet.

Alkalmazási terület:

Kiválóan alkalmas minden olyan tárcsa- és dobfékes fékrendszerrel, valamint kuplungrendszerrel ellátott gépjárműbe, amelyhez szintetikus fékfolyadékot írnak elő. Ez a fékfolyadék ABS-es fékrendszerekhez is kiválóan alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: 2-(2-Metoxietoxi)etanol
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető
mondat:
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3092
Cikkszám
LM3092