Fagyálló koncentrátum KFS13 200l

Fagyálló koncentrátum KFS13 200l
Fagyálló koncentrátum KFS13 200l
672 776 Ft
db
Kedvencekhez

Hatóanyagkombináció hibridtechnológián alapuló jól kigondolt inhibitor-csomaggal. A motor teljes élettartama alatt kitűnő védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen. Etilénglikol bázisú, amin-, borát-, nitrit- és foszfátmentes termék.

Alkalmazási terület:

Öntvényből, alumíniumból vagy ezek kombinációjából készült motorokhoz, valamint alumínium- és/vagy rézötvözetből készült hűtőrendszerekhez. Speciálisan könnyűfém motorokhoz, melyeknél különösen fontos az alumínium védelme magasabb hőmérsékleteken. Személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, buszokhoz, mezőgazdasági gépekhez, valamint telepített motorokhoz és készülékekhez, melyeknél ilyen szintű fagyvédelem szükséges.

Keverési táblázat

Fagyálló Víz Védelem

1 rész 2 rész -20 oC-ig

1 rész 1 rész -35 oC-ig

2 rész 1 rész -69 oC-ig

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: Etilén-glikol, 2-etil-hexánsav-Na-só
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a veséket.
Kiegészítő veszélyességi információ:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM21143
Cikkszám
LM21143