Fagyálló koncentrátum G12, KFS12+ 200l

Fagyálló koncentrátum G12, KFS12+ 200l
Fagyálló koncentrátum G12, KFS12+ 200l
624 832 Ft
db
Kedvencekhez

Etilénglikol bázisú hatóanyagkombináció, speciálisan a nagyteljesítményű, korszerű alumínium motorokhoz kifejlesztett OAT inhibitor-csomaggal. Kitűnő védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen, amin-, nitrit-, foszfát-, borát- és szilikátmentes termék. Vízzel meghatározott arányban keverve biztonságos üzemelést tesz lehetővé egész évben.

Alkalmazási terület:

Öntvényből, alumíniumból vagy ezek kombinációjából készült motorokhoz, valamint alumínium- és/vagy rézötvözetből készült hűtőrendszerekhez. Különösen ajánlott a legújabb generációs motorokhoz. Személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, buszokhoz, mezőgazdasági gépekhez, valamint telepített motorokhoz és készülékekhez, melyeknél ilyen szintű fagyvédelem szükséges.

Keverési táblázat

Fagyálló Víz Védelem

1 rész 2 rész -20 oC-ig

1 rész 1 rész -40 oC-ig

2 rész 1 rész -68 oC-ig

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: Etilén-glikol, Nátrium-2-etilhexanoát
GHS piktogram:

ghs07ghs08
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H302 Lenyelve ártalmas.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a veséket.
Kiegészítő veszélyességi információ:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM21148
Cikkszám
LM21148