Fagyálló koncentrátum G11, KFS11 5l

Fagyálló koncentrátum G11, KFS11   5l
Fagyálló koncentrátum G11, KFS11 5l
17 132 Ft
db
Kedvencekhez

Hatóanyagkombináció hibridtechnológián alapuló jól kigondolt inhibitor-csomaggal. Kitűnő védelmet nyújt a fagy, korrózió és túlmelegedés ellen. Etilénglikol bázisú, amin-, nitrit- és foszfátmentes termék. Vízzel meghatározott arányban keverve biztonságos üzemelést tesz lehetővé egész évben.

Alkalmazási terület:

Öntvényből, alumíniumból vagy ezek kombinációjából készült motorokhoz, valamint alumínium- és/vagy rézötvözetből készült hűtőrendszerekhez. Személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, buszokhoz, mezőgazdasági gépekhez, valamint telepített motorokhoz és készülékekhez, melyeknél ilyen szintű fagyvédelem szükséges.

Keverési táblázat

Fagyálló Víz Védelem

1 rész 2 rész -20 oC-ig

1 rész 1 rész -40 oC-ig

2 rész 1 rész -68 oC-ig

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: Etilén-glikol
GHS piktogram:

ghs07ghs08
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H302 Lenyelve ártalmas.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a veséket.
Kiegészítő veszélyességi információ:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM21150
Cikkszám
LM21150