Dízel részecskeszűrő védő adalék 250ml

Dízel részecskeszűrő védő adalék 250ml
Dízel részecskeszűrő védő adalék 250ml
3 481 Ft
db
Kedvencekhez

Nagy hatékonyságú adalék, ami csökkenti a koromképződést és ezáltal meghosszabbítja a részecskeszűrő élettartamát. Különösen a rövid távokon használt és a városi járművek azok, amelyeket érint a részecskeszűrő eltömődésének problémája. Rendszeres használata esetén a részecskeszűrő tiszta marad, és elkerülhetők a drága javítási- és állásidők. A dízel részecskeszűrő-védő gondoskodik az üzemanyag optimális elégéséről, és csökkenti a koromképződést. Ez hozzájárul a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez.

Alkalmazási terület:

Alkalmas részecskeszűrős dízeljárművekhez, amennyiben azokat nem szerelték fel a szűrő regenerálását szolgáló, elektronikusan vezérelt adaléktartályrendszerrel, mint pl. a Citroën és a Peugeot esetében. Az edény tartalma 50 – 70 liter gázolajhoz elegendő. Tudnivaló: Kerülje a túladagolást, valamint a dízel koromgátlóval közös használatát!

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő
veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek,
GHS piktogram:
ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM21270
Cikkszám
LM21270