Dízel öblítő adalék 500ml

Dízel öblítő adalék 500ml
Dízel öblítő adalék 500ml
4 380 Ft
db
Kedvencekhez

Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező fúvókákról és az égéstérből. Növeli a cetánszámot. Megszünteti a motor járásának problémáit, mint az alapjárati kalapálást, és gondoskodik a motor egyenletes és nyugodt járásáról. Védi az egész üzemanyag-rendszert a korrózió ellen. Optimalizálja a kipufogógáz-értékeket. Megelőző jelleggel is használható. A tiszta motorok kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és kevesebb káros anyagot bocsátanak ki.

Alkalmazási terület:

Minden dízelmotorhoz alkalmas, legyen az részecskeszűrős vagy anélküli. Megelőző jelleggel minden szerviz alkalmával, az üzemanyagrendszer javítása után vagy hibaelhárításra (lásd az alkalmazási leírást a göngyölegen vagy a műszaki adatlapon). Turbófeltöltővel tesztelve. Teljesen összeférhető minden hagyományos dízel- és biodízel üzemanyaggal. Az edény tartalma max. 75 l üzemanyaghoz elegendő.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek,
Szénhidrogének, C10, aromások, >,1% naftalin,
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM5170
Cikkszám
LM5170