Dízel adalék K 1l

Dízel adalék K 1l
Dízel adalék K 1l
12 906 Ft
db
Kedvencekhez

Tisztító, diszpergáló és anyagvédő hatóanyag-kombináció. A benne lévő Lubricity Improver adalék megfelelő kenőképességet kölcsönöz a kénszegény gázolajnak. A teljes üzemanyagrendszert védi a korrózió kialakulásától és meggátolja a kénszegény üzemanyag okozta kopást.

Alkalmazási terület:

Minden dízelbefecskendező rendszerhez. Kiválón alkalmas motorok konzerválására szélsőséges körülmények közötti, hosszabb leállítás esetén. 1 liter 1000 liter üzemanyaghoz elegendő. Járművek vagy gépegységek leállítása és konzerválása esetén 1%-nyit keverjen hozzá (1 litert 100 liter üzemanyaghoz).

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok,
> 2 % aromás vegyületek
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM2616
Cikkszám
LM2616